Biografie

Optelsom
Hoewel wij allemaal op onze eigen manier
tegen de dingen aankijken
en meestal zelfs moedwillig de waarheid geweld aandoen
is de wereld, waarin wij leven toch de optelsom
van alles wat er gebeurd is

-Wim Koene-

Wim Koene (1939) is vlak voor de Tweede Wereld Oorlog geboren en is opgegroeid in de Haagse wijk Bezuidenhout. Na het bombardement op Bezuidenhout is hij met zijn familie gevlucht waarna ze door de hoerenmadam “tante Pol” werden opgevangen in een bordeel in de Haagse binnenstad. Later heeft hij nog gewoond in Scheveningen, Nieuwegein, Huissen en inmiddels woont Wim sinds 1984 in Arnhem.

De oorlog heeft veel invloed gehad op het werk dat Wim later zou gaan maken. Tijdens de wederopbouw was er daarnaast geen geld om iemand naar de kunstacademie te laten gaan. Hierdoor heeft Wim alle kneepjes van het kunstvak zichzelf moeten aanleren. Deze autodidactische werkwijze zorgt voor het eigenzinnige karakter in Wim’s werk; zijn onvervalsbare handtekening.

Jaren lang heeft Wim voor de krant geschreven, daarvoor was hij werkzaam als ambtelijk secretaris voor onder andere het FNV en de Raad voor de Volksgezondheid.

De dichtkunst heeft Wim zich eveneens eigen gemaakt want naast het schrijfwerk dat hij voor zijn beroep moest uitvoeren, ontwikkelde hij een liefde en talent voor de Poëzie. Zijn gedichten zijn in meerdere bundels opgenomen en uitgebracht. De betekenis en symboliek zijn op het eerste oog misschien moeilijk te begrijpen; het zijn namelijk in telegramstijl geschreven ritmische ontboezemingen gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen. Maar de universele waarde van deze gedichten hangt vrijwel altijd samen met filosofie waarbij hij de lezer als het ware een spiegel wil voorhouden. Naast gedichten heeft Wim ook een toneelstuk, enkele essays, een boek over droomuitleg, een biografie en een paar familiekronieken geschreven. Ook hield hij tien jaar lang een door hemzelf geïllustreerd dagboek bij.

Wim’s tekeningen zijn opgebouwd als collages van verschillende stijlen, ideeën en levensverhalen. Het werk grijpt terug op de popcultuur uit zijn jeugd en de huidige cultuur waarin Wim leeft. Het werk roept daardoor voor veel mensen nostalgische gevoelens op. Een terugkerend thema in het werk van Wim is Italië; een groot deel van zijn oeuvre is namelijk gemaakt tijdens zijn reizen in Italië en gaat over het leven daar. Wim heeft inmiddels ook de taal geleerd en heeft zelfs een aantal gedichten geschreven in het Italiaans. Je zou kunnen zeggen dat Italië “Wim’s tweede thuis” is geworden.

Veel van zijn werk gaat over de zoektocht naar zijn eigen identiteit. Al het werk is gemaakt vanuit Wim’s persoonlijke perspectief en toont een inkijk in hoe hij de wereld ziet en beleefd. Hij werkt vanuit zijn passie en maakt het werk voor zichzelf en niet voor een ander. Daardoor is Wim een goed bewaard geheim gebleven, die nu eindelijk een platform heeft.

Tekst: Lowie Koene en Sanne de Haan